தமிழ்

Revelation 2:12 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:12
பெர்கமு சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுதவேண்டியது என்னவெனில்: இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயத்தை உடையவர் சொல்லுகிறதாவது;


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:12 in English

perkamu Sapaiyin Thoothanukku Nee Eluthavaenntiyathu Ennavenil: Irupuramum Karukkulla Pattayaththai Utaiyavar Sollukirathaavathu;


Read Full Chapter : Revelation 2