தமிழ்

Revelation 3:1 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3:1
சர்தை சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுதவேண்டியது என்னவெனில்: தேவனுடைய ஏழு ஆவிகளையும் ஏழு நட்சத்திரங்களையும் உடையவர் சொல்லுகிறதாவது; உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன், நீ உயிருள்ளவனென்று பெயர்கொண்டிருந்தும் செத்தவனாயிருக்கிறாய்.

Revelation 3:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

And unto the angel of the church in Sardis write; These things saith he that hath the seven Spirits of God, and the seven stars; I know thy works, that thou hast a name that thou livest, and art dead.

American Standard Version (ASV)

And to the angel of the church in Sardis write: These things saith he that hath the seven Spirits of God, and the seven stars: I know thy works, that thou hast a name that thou livest, and thou art dead.

Bible in Basic English (BBE)

And to the angel of the church in Sardis say: These things says he who has the seven Spirits of God and the seven stars: I have knowledge of your works, that you seem to be living but are dead.

Darby English Bible (DBY)

And to the angel of the assembly in Sardis write: These things saith he that has the seven Spirits of God, and the seven stars: I know thy works, that thou hast a name that thou livest, and art dead.

World English Bible (WEB)

“And to the angel of the assembly in Sardis write: He who has the seven Spirits of God, and the seven stars says these things: “I know your works, that you have a reputation of being alive, but you are dead.

Young’s Literal Translation (YLT)

And to the messenger of the assembly in Sardis write: These things saith he who is having the Seven Spirits of God, and the seven stars: I have known thy works, and that thou hast the name that thou dost live, and thou art dead;

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3:1 in English

sarthai Sapaiyin Thoothanukku Nee Eluthavaenntiyathu Ennavenil: Thaevanutaiya Aelu Aavikalaiyum Aelu Natchaththirangalaiyum Utaiyavar Sollukirathaavathu; Un Kiriyaikalai Arinthirukkiraen, Nee Uyirullavanentu Peyarkonntirunthum Seththavanaayirukkiraay.


Read Full Chapter : Revelation 3