தமிழ்

Revelation 5:6 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 5:6
அப்பொழுது, இதோ, அடிக்கப்பட்டவண்ணமாயிருக்கிற ஒரு ஆட்டுக்குட்டி சிங்காசனத்திற்கும், நான்கு ஜீவன்களுக்கும், மூப்பர்களுக்கும் மத்தியிலே நிற்கக்கண்டேன்; அது ஏழு கொம்புகளையும் ஏழு கண்களையும் உடையதாயிருந்தது; அந்தக்கண்கள் பூமியெங்கும் அனுப்பப்படுகிற தேவனுடைய ஏழு ஆவிகளேயாம்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Revelation 5:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

And I beheld, and, lo, in the midst of the throne and of the four beasts, and in the midst of the elders, stood a Lamb as it had been slain, having seven horns and seven eyes, which are the seven Spirits of God sent forth into all the earth.

American Standard Version (ASV)

And I saw in the midst of the throne and of the four living creatures, and in the midst of the elders, a Lamb standing, as though it had been slain, having seven horns, and seven eyes, which are the seven Spirits of God, sent forth into all the earth.

Bible in Basic English (BBE)

And I saw in the middle of the high seat and of the four beasts, and in the middle of the rulers, a Lamb in his place, which seemed as if it had been put to death, having seven horns and seven eyes, which are the seven Spirits of God, sent out into all the earth.

Darby English Bible (DBY)

And I saw in the midst of the throne and of the four living creatures, and in the midst of the elders, a Lamb standing, as slain, having seven horns and seven eyes, which are the seven Spirits of God [which are] sent into all the earth:

World English Bible (WEB)

I saw in the midst of the throne and of the four living creatures, and in the midst of the elders, a Lamb standing, as though it had been slain, having seven horns, and seven eyes, which are the seven Spirits of God, sent out into all the earth.

Young’s Literal Translation (YLT)

and I saw, and lo, in the midst of the throne, and of the four living creatures, and in the midst of the elders, a Lamb hath stood as it had been slain, having seven horns and seven eyes, which are the Seven Spirits of God, which are sent to all the earth,

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 5:6 in English

appoluthu, Itho, Atikkappattavannnamaayirukkira Oru Aattukkutti Singaasanaththirkum, Naanku Jeevankalukkum, Moopparkalukkum Maththiyilae Nirkakkanntaen; Athu Aelu Kompukalaiyum Aelu Kannkalaiyum Utaiyathaayirunthathu; Anthakkannkal Poomiyengum Anuppappadukira Thaevanutaiya Aelu Aavikalaeyaam.


Read Full Chapter : Revelation 5