தமிழ்

Acts 8:32 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 8:32
அவன் வாசித்த வேதவாக்கியமென்னவென்றால்; அவர் ஒரு ஆட்டைப்போல அடிக்கப்படுவதற்குக் கொண்டு போகப்பட்டார்; மயிர்க்கத்தரிக்கிறவனுக்கு முன்பாகச் சத்தமிடாதிருக்கிற ஆட்டுக்குட்டியைப்போல அவர் தமது வாயைத் திறவாதிருந்தார்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Acts 8:32 in Other Translations

King James Version (KJV)

The place of the scripture which he read was this, He was led as a sheep to the slaughter; and like a lamb dumb before his shearer, so opened he not his mouth:

American Standard Version (ASV)

Now the passage of the Scripture which he was reading was this, He was led as a sheep to the slaughter; And as a lamb before his shearer is dumb, So he openeth not his mouth:

Bible in Basic English (BBE)

Now the place in the book where he was reading was this: He was taken, like a sheep, to be put to death; and as a lamb is quiet when its wool is being cut, so he made no sound:

Darby English Bible (DBY)

And the passage of the scripture which he read was this: He was led as a sheep to slaughter, and as a lamb is dumb in presence of him that shears him, thus he opens not his mouth.

World English Bible (WEB)

Now the passage of the Scripture which he was reading was this, “He was led as a sheep to the slaughter. As a lamb before his shearer is silent, So he doesn’t open his mouth.

Young’s Literal Translation (YLT)

And the contents of the Writing that he was reading was this: `As a sheep unto slaughter he was led, and as a lamb before his shearer dumb, so he doth not open his mouth;

அப்போஸ்தலர் 8:32 in English

avan Vaasiththa Vaethavaakkiyamennavental; Avar Oru Aattaைppola Atikkappaduvatharkuk Konndu Pokappattar; Mayirkkaththarikkiravanukku Munpaakach Saththamidaathirukkira Aattukkuttiyaippola Avar Thamathu Vaayaith Thiravaathirunthaar.


Read Full Chapter : Acts 8