தமிழ்

John 1:29 in Tamil

யோவான் 1:29
மறுநாளிலே யோவான் இயேசுவைத் தன்னிடத்தில் வரக்கண்டு: இதோ, உலகத்தின் பாவத்தைச் சுமந்துதீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி.

John 1:29 in Other Translations

King James Version (KJV)

The next day John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world.

American Standard Version (ASV)

On the morrow he seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold, the Lamb of God, that taketh away the sin of the world!

Bible in Basic English (BBE)

The day after, John sees Jesus coming to him and says, See, here is the Lamb of God who takes away the sin of the world!

Darby English Bible (DBY)

On the morrow he sees Jesus coming to him, and says, Behold the Lamb of God, who takes away the sin of the world.

World English Bible (WEB)

The next day, he saw Jesus coming to him, and said, “Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world!

Young’s Literal Translation (YLT)

on the morrow John seeth Jesus coming unto him, and saith, `Lo, the Lamb of God, who is taking away the sin of the world;

யோவான் 1:29 in English

marunaalilae Yovaan Yesuvaith Thannidaththil Varakkanndu: Itho, Ulakaththin Paavaththaich Sumanthutheerkkira Thaeva Aattukkutti.


Read Full Chapter : John 1