தமிழ்

Revelation 15:3 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 15:3
அவர்கள் தேவனுடைய ஊழியக்காரனாகிய மோசேயின் பாட்டையும் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய பாட்டையும் பாடி: சர்வவல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தாவே, தேவரீருடைய கிரியைகள் மகத்துவமும் ஆச்சரியமுமானவைகள்; பரிசுத்தவான்களின் ராஜாவே, தேவரீருடைய வழிகள் நீதியும் சத்தியமுமானவைகள்.

Revelation 15:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

And they sing the song of Moses the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and marvellous are thy works, Lord God Almighty; just and true are thy ways, thou King of saints.

American Standard Version (ASV)

And they sing the song of Moses the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and marvellous are thy works, O Lord God, the Almighty; righteous and true are thy ways, thou King of the ages.

Bible in Basic English (BBE)

And they give the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and full of wonder are your works, O Lord God, Ruler of all; true and full of righteousness are your ways, eternal King.

Darby English Bible (DBY)

And they sing the song of Moses bondman of God, and the song of the Lamb, saying, Great and wonderful [are] thy works, Lord God Almighty; righteous and true [are] thy ways, O King of nations.

World English Bible (WEB)

They sang the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, “Great and marvelous are your works, Lord God, the Almighty; Righteous and true are your ways, you King of the nations.

Young’s Literal Translation (YLT)

and they sing the song of Moses, servant of God, and the song of the Lamb, saying, `Great and wonderful `are’ Thy works, O Lord God, the Almighty, righteous and true `are’ Thy ways, O King of saints,

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 15:3 in English

avarkal Thaevanutaiya Ooliyakkaaranaakiya Moseyin Paattaைyum Aattukkuttiyaanavarutaiya Paattaைyum Paati: Sarvavallamaiyulla Thaevanaakiya Karththaavae, Thaevareerutaiya Kiriyaikal Makaththuvamum Aachchariyamumaanavaikal; Parisuththavaankalin Raajaavae, Thaevareerutaiya Valikal Neethiyum Saththiyamumaanavaikal.


Read Full Chapter : Revelation 15