தமிழ்

Revelation 14:3 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14:3
அவர்கள் சிங்காசனத்திற்கு முன்பாகவும், நான்கு ஜீவன்களுக்கு முன்பாகவும், மூப்பர்களுக்கு முன்பாகவும் புதுப்பாட்டைப் பாடினார்கள்; அந்தப் பாட்டு பூமியிலிருந்து மீட்டுக்கொள்ளப்பட்ட இலட்சத்து நாற்பத்துநாலாயிரம்பேரேயல்லாமல் ஒருவரும் கற்றுக்கொள்ளக்கூடாதிருந்தது.

Revelation 14:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

And they sung as it were a new song before the throne, and before the four beasts, and the elders: and no man could learn that song but the hundred and forty and four thousand, which were redeemed from the earth.

American Standard Version (ASV)

and they sing as it were a new song before the throne, and before the four living creatures and the elders: and no man could learn the song save the hundred and forty and four thousand, `even’ they that had been purchased out of the earth.

Bible in Basic English (BBE)

And they made as it seemed a new song before the high seat, and before the four beasts and the rulers: and no man might have knowledge of the song but the hundred and forty-four thousand, even those from the earth whom God has made his for a price.

Darby English Bible (DBY)

and they sing a new song before the throne, and before the four living creatures and the elders. And no one could learn that song save the hundred [and] forty-four thousand who were bought from the earth.

World English Bible (WEB)

They sing a new song before the throne, and before the four living creatures and the elders. No one could learn the song except the one hundred forty-four thousand, those who had been redeemed out of the earth.

Young’s Literal Translation (YLT)

and they sing, as it were, a new song before the throne, and before the four living creatures, and the elders, and no one was able to learn the song except the hundred forty-four thousands, who have been bought from the earth;

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14:3 in English

avarkal Singaasanaththirku Munpaakavum, Naanku Jeevankalukku Munpaakavum, Moopparkalukku Munpaakavum Puthuppaattaைp Paatinaarkal; Anthap Paattu Poomiyilirunthu Meettukkollappatta Ilatchaththu Naarpaththunaalaayirampaeraeyallaamal Oruvarum Kattukkollakkoodaathirunthathu.


Read Full Chapter : Revelation 14