தமிழ்

Revelation 14:14 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14:14
பின்பு நான் பார்த்தபோது, இதோ, வெண்மையான மேகத்தையும், அந்த மேகத்தின்மேல் மனுஷகுமாரனுக்கொப்பானவராய்த் தமது சிரசின்மேல் பொற்கிரீடத்தையும் தமது கையிலே கருக்குள்ள அரிவாளையுமுடைய ஒருவர் உட்கார்ந்திருக்கிறதையும் கண்டேன்.

Revelation 14:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

And I looked, and behold a white cloud, and upon the cloud one sat like unto the Son of man, having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle.

American Standard Version (ASV)

And I saw, and behold, a white cloud; and on the cloud `I saw’ one sitting like unto a son of man, having on his head a golden crown, and in his hand sharp sickle.

Bible in Basic English (BBE)

And I saw a white cloud, and on the cloud I saw one seated, like a son of man, having on his head a crown of gold, and in his hand a sharp curved blade.

Darby English Bible (DBY)

And I saw, and behold, a white cloud, and on the cloud one sitting like [the] Son of man, having upon his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle.

World English Bible (WEB)

I looked, and behold, a white cloud; and on the cloud one sitting like a son of man, having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle.

Young’s Literal Translation (YLT)

And I saw, and lo, a white cloud, and upon the cloud `one’ sitting like to a son of man, having upon his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle;

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14:14 in English

pinpu Naan Paarththapothu, Itho, Vennmaiyaana Maekaththaiyum, Antha Maekaththinmael Manushakumaaranukkoppaanavaraayth Thamathu Sirasinmael Porkireedaththaiyum Thamathu Kaiyilae Karukkulla Arivaalaiyumutaiya Oruvar Utkaarnthirukkirathaiyum Kanntaen.


Read Full Chapter : Revelation 14