தமிழ்

Revelation 14:11 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14:11
அவர்களுடைய வாதையின் புகை சதாகாலங்களிலும் எழும்பும்; மிருகத்தையும் அதின் சொரூபத்தையும் வணங்குகிறவர்களுக்கும், அதினுடைய நாமத்தின் முத்திரையைத் தரித்துக்கொள்ளுகிற எவனுக்கும் இரவும் பகலும் இளைப்பாறுதலிராது.

Revelation 14:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the smoke of their torment ascendeth up for ever and ever: and they have no rest day nor night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name.

American Standard Version (ASV)

and the smoke of their torment goeth up for ever and ever; and they have no rest day and night, they that worship the beast and his image, and whoso receiveth the mark of his name.

Bible in Basic English (BBE)

And the smoke of their pain goes up for ever and ever; and they have no rest day and night, who give worship to the beast and his image, and have on them the mark of his name.

Darby English Bible (DBY)

And the smoke of their torment goes up to ages of ages, and they have no respite day and night who do homage to the beast and to its image, and if any one receive the mark of its name.

World English Bible (WEB)

The smoke of their torment goes up forever and ever. They have no rest day and night, those who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name.

Young’s Literal Translation (YLT)

and the smoke of their torment doth go up to ages of ages; and they have no rest day and night, who are bowing before the beast and his image, also if any doth receive the mark of his name.

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14:11 in English

avarkalutaiya Vaathaiyin Pukai Sathaakaalangalilum Elumpum; Mirukaththaiyum Athin Soroopaththaiyum Vanangukiravarkalukkum, Athinutaiya Naamaththin Muththiraiyaith Thariththukkollukira Evanukkum Iravum Pakalum Ilaippaaruthaliraathu.


Read Full Chapter : Revelation 14