தமிழ்

Revelation 7:12 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 7:12
ஆமென், எங்கள் தேவனுக்குத் துதியும் மகிமையும் கனமும் ஸ்தோத்திரமும் வல்லமையும் பெலனும் சதாகாலங்களிலும் உண்டாவதாக; ஆமென், என்றார்கள்.

Revelation 7:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

Saying, Amen: Blessing, and glory, and wisdom, and thanksgiving, and honour, and power, and might, be unto our God for ever and ever. Amen.

American Standard Version (ASV)

saying, Amen: Blessing, and glory, and wisdom, and thanksgiving, and honor, and power, and might, `be’ unto our God for ever and ever. Amen.

Bible in Basic English (BBE)

So be it. Let blessing and glory and wisdom and praise and honour and power and strength be given to our God for ever and ever. So be it.

Darby English Bible (DBY)

saying, Amen: Blessing, and glory, and wisdom, and thanksgiving, and honour, and power, and strength, to our God, to the ages of ages. Amen.

World English Bible (WEB)

saying, “Amen! Blessing, glory, wisdom, thanksgiving, honor, power, and might, be to our God forever and ever! Amen.”

Young’s Literal Translation (YLT)

saying, `Amen! the blessing, and the glory, and the wisdom, and the thanksgiving, and the honour, and the power, and the strength, `are’ to our God — to the ages of the ages! Amen!’

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 7:12 in English

aamen, Engal Thaevanukkuth Thuthiyum Makimaiyum Kanamum Sthoththiramum Vallamaiyum Pelanum Sathaakaalangalilum Unndaavathaaka; Aamen, Entarkal.


Read Full Chapter : Revelation 7