தமிழ்

Jeremiah 33:9 in Tamil

எரேமியா 33:9
நான் அவர்களுக்குச் செய்யும் நன்மையையெல்லாம் கேட்கப்போகிற பூமியின் எல்லா ஜாதிகளுக்கு முன்பாக அது எனக்கு மகிழ்ச்சியுள்ள கீர்த்தியாயும் புகழ்ச்சியாயும் மகிமையாயும் இருக்கும்; நான் அவர்களுக்கு அருளிச்செய்யும் எல்லா நன்மையினிமித்தமும், எல்லாச்சமாதானத்தினிமித்தமும் இவர்கள் பயந்து நடுங்குவார்கள் என்று இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

Jeremiah 33:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

And it shall be to me a name of joy, a praise and an honour before all the nations of the earth, which shall hear all the good that I do unto them: and they shall fear and tremble for all the goodness and for all the prosperity that I procure unto it.

American Standard Version (ASV)

And `this city’ shall be to me for a name of joy, for a praise and for a glory, before all the nations of the earth, which shall hear all the good that I do unto them, and shall fear and tremble for all the good and for all the peace that I procure unto it.

Bible in Basic English (BBE)

And this town will be to me for a name of joy, for a praise and a glory before all the nations of the earth, who, hearing of all the good which I am doing for them, will be shaking with fear because of all the good and the peace which I am doing for it.

Darby English Bible (DBY)

And it shall be to me a name of joy, a praise and a glory before all the nations of the earth, which shall hear of all the good that I do unto them; and they shall fear and tremble for all the good and for all the prosperity that I procure unto it.

World English Bible (WEB)

[This city] shall be to me for a name of joy, for a praise and for a glory, before all the nations of the earth, which shall hear all the good that I do to them, and shall fear and tremble for all the good and for all the peace that I procure to it.

Young’s Literal Translation (YLT)

And it hath been to Me for a name of joy, For praise, and for beauty, to all nations of the earth, Who hear of all the good that I am doing them, And they have feared, And they have trembled for all the good, And for all the peace, that I am doing to it.

எரேமியா 33:9 in English

naan Avarkalukkuch Seyyum Nanmaiyaiyellaam Kaetkappokira Poomiyin Ellaa Jaathikalukku Munpaaka Athu Enakku Makilchchiyulla Geerththiyaayum Pukalchchiyaayum Makimaiyaayum Irukkum; Naan Avarkalukku Arulichcheyyum Ellaa Nanmaiyinimiththamum, Ellaachchamaathaanaththinimiththamum Ivarkal Payanthu Nadunguvaarkal Entu Isravaelin Thaevanaakiya Karththar Sollukiraar.


Read Full Chapter : Jeremiah 33