தமிழ்

Revelation 7:5 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 7:5
யூதா கோத்திரத்தில் முத்திரைபோடப்பட்டவர்கள் பன்னீராயிரம் ரூபன் கோத்திரத்தில் முத்திரைபோடப்பட்டவர்கள் பன்னீராயிரம். காத் கோத்திரத்தில் முத்திரைபோடப்பட்டவர்கள் பன்னீராயிரம்.

Revelation 7:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

Of the tribe of Juda were sealed twelve thousand. Of the tribe of Reuben were sealed twelve thousand. Of the tribe of Gad were sealed twelve thousand.

American Standard Version (ASV)

Of the tribe of Judah `were’ sealed twelve thousand: Of the tribe of Reuben twelve thousand; Of the tribe of Gad twelve thousand;

Bible in Basic English (BBE)

Of the tribe of Judah were marked twelve thousand: of the tribe of Reuben twelve thousand: of the tribe of Gad twelve thousand:

Darby English Bible (DBY)

out of [the] tribe of Juda, twelve thousand sealed; out of [the] tribe of Reuben, twelve thousand; out of [the] tribe of Gad, twelve thousand;

World English Bible (WEB)

Of the tribe of Judah were sealed twelve thousand, Of the tribe of Reuben twelve thousand, Of the tribe of Gad twelve thousand,

Young’s Literal Translation (YLT)

of the tribe of Judah 12 thousand were sealed; of the tribe of Reuben 12 thousand were sealed; of the tribe of Gad 12 thousand were sealed;

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 7:5 in English

yoothaa Koththiraththil Muththiraipodappattavarkal Panneeraayiram Roopan Koththiraththil Muththiraipodappattavarkal Panneeraayiram. Kaath Koththiraththil Muththiraipodappattavarkal Panneeraayiram.


Read Full Chapter : Revelation 7