தமிழ்

Psalm 147:7 in Tamil

சங்கீதம் 147:7
கர்த்தரைத் துதியுடன் பாடிக்கொண்டாடுங்கள்; நம்முடைய தேவனைச் சுரமண்டலத்தால் கீர்த்தனம் பண்ணுங்கள்.

Psalm 147:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

Sing unto the LORD with thanksgiving; sing praise upon the harp unto our God:

American Standard Version (ASV)

Sing unto Jehovah with thanksgiving; Sing praises upon the harp unto our God,

Bible in Basic English (BBE)

Make songs of praise to the Lord; make melody to our God with instruments of music.

Darby English Bible (DBY)

Sing unto Jehovah with thanksgiving; sing psalms upon the harp unto our God:

World English Bible (WEB)

Sing to Yahweh with thanksgiving. Sing praises on the harp to our God,

Young’s Literal Translation (YLT)

Answer ye to Jehovah with thanksgiving, Sing ye to our God with a harp.

சங்கீதம் 147:7 in English

karththaraith Thuthiyudan Paatikkonndaadungal; Nammutaiya Thaevanaich Suramanndalaththaal Geerththanam Pannnungal.


Read Full Chapter : Psalm 147