தமிழ்

Revelation 7:15 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 7:15
ஆனபடியால், இவர்கள் தேவனுடைய சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக இருந்து, இரவும் பகலும் அவருடைய ஆலயத்திலே அவரைச் சேவிக்கிறார்கள்; சிங்காசனத்தின்மேல் வீற்றிருக்கிறவர் இவர்களுக்குள்ளே வாசமாயிருப்பார்.

Revelation 7:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

Therefore are they before the throne of God, and serve him day and night in his temple: and he that sitteth on the throne shall dwell among them.

American Standard Version (ASV)

Therefore are they before the throne of God; and they serve him day and night in his temple: and he that sitteth on the throne shall spread his tabernacle over them.

Bible in Basic English (BBE)

This is why they are before the high seat of God; and they are his servants day and night in his house: and he who is seated on the high seat will be a tent over them.

Darby English Bible (DBY)

Therefore are they before the throne of God, and serve him day and night in his temple, and he that sits upon the throne shall spread his tabernacle over them.

World English Bible (WEB)

Therefore they are before the throne of God, they serve him day and night in his temple. He who sits on the throne will spread his tent over them.

Young’s Literal Translation (YLT)

because of this are they before the throne of God, and they do service to Him day and night in His sanctuary, and He who is sitting upon the throne shall tabernacle over them;

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 7:15 in English

aanapatiyaal, Ivarkal Thaevanutaiya Singaasanaththirku Munpaaka Irunthu, Iravum Pakalum Avarutaiya Aalayaththilae Avaraich Sevikkiraarkal; Singaasanaththinmael Veettirukkiravar Ivarkalukkullae Vaasamaayiruppaar.


Read Full Chapter : Revelation 7