தமிழ்

Revelation 4:4 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 4:4
அந்தச் சிங்காசனத்தைச் சூழ இருபத்துநான்கு சிங்காசனங்களிருந்தன; இருபத்துநான்கு மூப்பர்கள் வெண்வஸ்திரந்தரித்து, தங்கள் சிரசுகளில் பொன்முடி சூடி அந்தச் சிங்காசனங்களின்மேல் உட்கார்ந்திருக்கக்கண்டேன்.

Revelation 4:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

And round about the throne were four and twenty seats: and upon the seats I saw four and twenty elders sitting, clothed in white raiment; and they had on their heads crowns of gold.

American Standard Version (ASV)

And round about the throne `were’ four and twenty thrones: and upon the thrones `I saw’ four and twenty elders sitting, arrayed in white garments; and on their heads crowns of gold.

Bible in Basic English (BBE)

And round about the high seat were four and twenty seats: and on them I saw four and twenty rulers seated, clothed in white robes; and on their heads crowns of gold.

Darby English Bible (DBY)

And round the throne twenty-four thrones, and on the thrones twenty-four elders sitting, clothed with white garments; and on their heads golden crowns.

World English Bible (WEB)

Around the throne were twenty-four thrones. On the thrones were twenty-four elders sitting, dressed in white garments, with crowns of gold on their heads.

Young’s Literal Translation (YLT)

And around the throne `are’ thrones twenty and four, and upon the thrones I saw the twenty and four elders sitting, clothed in white garments, and they had upon their heads crowns of gold;

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 4:4 in English

anthach Singaasanaththaich Soola Irupaththunaanku Singaasanangalirunthana; Irupaththunaanku Moopparkal Vennvasthiranthariththu, Thangal Sirasukalil Ponmuti Sooti Anthach Singaasanangalinmael Utkaarnthirukkakkanntaen.


Read Full Chapter : Revelation 4