தமிழ்

Revelation 6:11 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 6:11
அப்பொழுது அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் வெள்ளை அங்கிகள் கொடுக்கப்பட்டது; அன்றியும், அவர்கள் தங்களைப்போலக் கொலைசெய்யப்படப்போகிறவர்களாகிய தங்கள் உடன்பணிவிடைக்காரரையும் தங்கள் சகோதரருமானவர்களின் தொகை நிறைவாகுமளவும் இன்னுங்கொஞ்சக்காலம் இளைப்பாறவேண்டும் என்று அவர்களுக்குச் சொல்லப்பட்டது.

Revelation 6:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

And white robes were given unto every one of them; and it was said unto them, that they should rest yet for a little season, until their fellowservants also and their brethren, that should be killed as they were, should be fulfilled.

American Standard Version (ASV)

And there was given them to each one a white robe; and it was said unto them, that they should rest yet for a little time, until their fellow-servants also and their brethren, who should be killed even as they were, should have fulfilled `their course’.

Bible in Basic English (BBE)

And there was given to every one a white robe, and they were ordered to take their rest for a little time, till the number was complete of the other servants, their brothers, who would be put to death, even as they had been.

Darby English Bible (DBY)

And there was given to them, to each one a white robe; and it was said to them that they should rest yet a little while, until both their fellow-bondmen and their brethren, who were about to be killed as they, should be fulfilled.

World English Bible (WEB)

A long white robe was given to each of them. They were told that they should rest yet for a while, until their fellow servants and their brothers,{The word for “brothers” here and where context allows may also be correctly translated “brothers and sisters” or “siblings.”} who would also be killed even as they were, should complete their course.

Young’s Literal Translation (YLT)

and there was given to each one white robes, and it was said to them that they may rest themselves yet a little time, till may be fulfilled also their fellow-servants and their brethren, who are about to be killed — even as they.

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 6:11 in English

appoluthu Avarkal Ovvoruvarukkum Vellai Angikal Kodukkappattathu; Antiyum, Avarkal Thangalaippolak Kolaiseyyappadappokiravarkalaakiya Thangal Udanpannivitaikkaararaiyum Thangal Sakothararumaanavarkalin Thokai Niraivaakumalavum Innungaொnjakkaalam Ilaippaaravaenndum Entu Avarkalukkuch Sollappattathu.


Read Full Chapter : Revelation 6