தமிழ்

Revelation 14:13 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14:13
பின்பு, பரலோகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகக் கேட்டேன்; அது கர்த்தருக்குள் மரிக்கிறவர்கள் இதுமுதல் பாக்கியவான்கள் என்றெழுது; அவர்கள் தங்கள் பிரயாசங்களை விட்டொழிந்து இளைப்பாறுவார்கள்; அவர்களுடைய கிரியைகள் அவர்களோடே கூடப்போம்; ஆவியானவரும் ஆம் என்று திருவுளம்பற்றுகிறார் என்று சொல்லிற்று.

Revelation 14:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

And I heard a voice from heaven saying unto me, Write, Blessed are the dead which die in the Lord from henceforth: Yea, saith the Spirit, that they may rest from their labours; and their works do follow them.

American Standard Version (ASV)

And I heard the voice from heaven saying, Write, Blessed are the dead who die in the Lord from henceforth: yea, saith the Spirit, that they may rest from their labors; for their works follow with them.

Bible in Basic English (BBE)

And a voice from heaven came to my ears, saying, Put in writing, There is a blessing on the dead who from now on come to their end in the Lord: yes, says the Spirit, that they may have rest from their troubles; for their works go with them.

Darby English Bible (DBY)

And I heard a voice out of the heaven saying, Write, Blessed the dead who die in [the] Lord from henceforth. Yea, saith the Spirit, that they may rest from their labours; for their works follow with them.

World English Bible (WEB)

I heard the voice from heaven saying, “Write, ‘Blessed are the dead who die in the Lord from now on.'” “Yes,” says the Spirit, “that they may rest from their labors; for their works follow with them.”

Young’s Literal Translation (YLT)

And I heard a voice out of the heaven saying to me, `Write: Happy are the dead who in the Lord are dying from this time!’ `Yes, (saith the Spirit,) That they may rest from their labours — and their works do follow them!’

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14:13 in English

pinpu, Paralokaththilirunthu Oru Saththam Unndaakak Kaettaen; Athu Karththarukkul Marikkiravarkal Ithumuthal Paakkiyavaankal Enteluthu; Avarkal Thangal Pirayaasangalai Vittaொlinthu Ilaippaaruvaarkal; Avarkalutaiya Kiriyaikal Avarkalotae Koodappom; Aaviyaanavarum Aam Entu Thiruvulampattukiraar Entu Sollittu.


Read Full Chapter : Revelation 14