தமிழ்

Matthew 25:35 in Tamil

மத்தேயு 25:35
பசியாயிருந்தேன், எனக்குப் போஜனங்கொடுத்தீர்கள்; தாகமாயிருந்தேன் என் தாகத்தைத் தீர்த்தீர்கள்; அந்நியனாயிருந்தேன் என்னைச் சேர்த்துக்கொண்டீர்கள்;

Matthew 25:35 in Other Translations

King James Version (KJV)

For I was an hungred, and ye gave me meat: I was thirsty, and ye gave me drink: I was a stranger, and ye took me in:

American Standard Version (ASV)

for I was hungry, and ye gave me to eat; I was thirsty, and ye gave me drink; I was a stranger, and ye took me in;

Bible in Basic English (BBE)

For I was in need of food, and you gave it to me: I was in need of drink, and you gave it to me: I was wandering, and you took me in;

Darby English Bible (DBY)

for I hungered, and ye gave me to eat; I thirsted, and ye gave me to drink; I was a stranger, and ye took me in;

World English Bible (WEB)

for I was hungry, and you gave me food to eat; I was thirsty, and you gave me drink; I was a stranger, and you took me in;

Young’s Literal Translation (YLT)

for I did hunger, and ye gave me to eat; I did thirst, and ye gave me to drink; I was a stranger, and ye received me;

மத்தேயு 25:35 in English

pasiyaayirunthaen, Enakkup Pojanangaொduththeerkal; Thaakamaayirunthaen En Thaakaththaith Theerththeerkal; Anniyanaayirunthaen Ennaich Serththukkonnteerkal;


Read Full Chapter : Matthew 25