தமிழ்

Isaiah 58:7 in Tamil

ஏசாயா 58:7
பசியுள்ளவனுக்கு உன் ஆகாரத்தைப் பகிர்ந்துகொடுக்கிறதும், துரத்துண்ட சிறுமையானவர்களை வீட்டிலே சேர்த்துக்கொள்ளுகிறதும், வஸ்திரமில்லாதவனைக்கண்டால் அவனுக்கு வஸ்திரங் கொடுக்கிறதும், உன் மாம்சமானவனுக்கு உன்னை ஒளிக்காமலிருக்கிறதும் அல்லவோ எனக்கு உகந்த உபவாசம்.

Isaiah 58:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

Is it not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out to thy house? when thou seest the naked, that thou cover him; and that thou hide not thyself from thine own flesh?

American Standard Version (ASV)

Is it not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out to thy house? when thou seest the naked, that thou cover him; and that thou hide not thyself from thine own flesh?

Bible in Basic English (BBE)

Is it not to give your bread to those in need, and to let the poor who have no resting-place come into your house? to put a robe on the unclothed one when you see him, and not to keep your eyes shut for fear of seeing his flesh?

Darby English Bible (DBY)

Is it not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring to thy house the needy wanderers; when thou seest the naked, that thou cover him; and that thou hide not thyself from thine own flesh?

World English Bible (WEB)

Isn’t it to deal your bread to the hungry, and that you bring the poor who are cast out to your house? when you see the naked, that you cover him; and that you not hide yourself from your own flesh?

Young’s Literal Translation (YLT)

Is it not to deal to the hungry thy bread, And the mourning poor bring home, That thou seest the naked and cover him, And from thine own flesh hide not thyself?

ஏசாயா 58:7 in English

pasiyullavanukku Un Aakaaraththaip Pakirnthukodukkirathum, Thuraththunnda Sirumaiyaanavarkalai Veettilae Serththukkollukirathum, Vasthiramillaathavanaikkanndaal Avanukku Vasthirang Kodukkirathum, Un Maamsamaanavanukku Unnai Olikkaamalirukkirathum Allavo Enakku Ukantha Upavaasam.


Read Full Chapter : Isaiah 58