தமிழ்

Proverbs 25:21 in Tamil

நீதிமொழிகள் 25:21
உன் சத்துரு பசியாயிருந்தால், அவனுக்குப் புசிக்க ஆகாரங்கொடு; அவன் தாகமாயிருந்தால், குடிக்கத் தண்ணீர்கொடு.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Proverbs 25:21 in Other Translations

King James Version (KJV)

If thine enemy be hungry, give him bread to eat; and if he be thirsty, give him water to drink:

American Standard Version (ASV)

If thine enemy be hungry, give him bread to eat; And if he be thirsty, give him water to drink:

Bible in Basic English (BBE)

If your hater is in need of food, give him bread; and if he is in need of drink, give him water:

Darby English Bible (DBY)

If thine enemy be hungry, give him bread to eat; and if he be thirsty, give him water to drink:

World English Bible (WEB)

If your enemy is hungry, give him food to eat; If he is thirsty, give him water to drink:

Young’s Literal Translation (YLT)

If he who is hating thee doth hunger, cause him to eat bread, And if he thirst, cause him to drink water.

நீதிமொழிகள் 25:21 in English

un Saththuru Pasiyaayirunthaal, Avanukkup Pusikka Aakaarangaொdu; Avan Thaakamaayirunthaal, Kutikkath Thannnneerkodu.


Read Full Chapter : Proverbs 25