தமிழ்

Romans 12:20 in Tamil

ரோமர் 12:20
அன்றியும், உன் சத்துரு பசியாயிருந்தால், அவனுக்குப் போஜனங்கொடு; அவன் தாகமாயிருந்தால், அவனுக்குப் பானங்கொடு; நீ இப்படிச் செய்வதினால் அக்கினித்தழலை அவன் தலையின்மேல் குவிப்பாய்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Romans 12:20 in Other Translations

King James Version (KJV)

Therefore if thine enemy hunger, feed him; if he thirst, give him drink: for in so doing thou shalt heap coals of fire on his head.

American Standard Version (ASV)

But if thine enemy hunger, feed him; if he thirst, give him to drink: for in so doing thou shalt heap coals of fire upon his head.

Bible in Basic English (BBE)

But if one who has hate for you is in need of food or of drink, give it to him, for in so doing you will put coals of fire on his head.

Darby English Bible (DBY)

If therefore thine enemy should hunger, feed him; if he should thirst, give him drink; for, so doing, thou shalt heap coals of fire upon his head.

World English Bible (WEB)

Therefore “If your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him a drink. For in doing so, you will heap coals of fire on his head.”

Young’s Literal Translation (YLT)

I will recompense again, saith the Lord;’ if, then, thine enemy doth hunger, feed him; if he doth thirst, give him drink; for this doing, coals of fire thou shalt heap upon his head;

ரோமர் 12:20 in English

antiyum, Un Saththuru Pasiyaayirunthaal, Avanukkup Pojanangaொdu; Avan Thaakamaayirunthaal, Avanukkup Paanangaொdu; Nee Ippatich Seyvathinaal Akkiniththalalai Avan Thalaiyinmael Kuvippaay.


Read Full Chapter : Romans 12