தமிழ்

1 Samuel 26:21 in Tamil

1 சாமுவேல் 26:21
அப்பொழுது சவுல்: நான் பாவஞ்செய்தேன்; என் குமாரனாகிய தாவீதே, திரும்பிவா; என் ஜீவன் இன்றையதினம் உன் பார்வைக்கு அருமையாயிருந்தபடியால், இனி உனக்கு ஒரு பொல்லாப்புஞ்செய்யேன்; இதோ, நான் மதியற்றவனாய் மகா பெரிய தப்பிதஞ்செய்தேன் என்றான்.

1 Samuel 26:21 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then said Saul, I have sinned: return, my son David: for I will no more do thee harm, because my soul was precious in thine eyes this day: behold, I have played the fool, and have erred exceedingly.

American Standard Version (ASV)

Then said Saul, I have sinned: return, my son David; for I will no more do thee harm, because my life was precious in thine eyes this day: behold, I have played the fool, and have erred exceedingly.

Bible in Basic English (BBE)

Then Saul said, I have done wrong: come back to me, David my son: I will do you no more wrong, because my life was dear to you today truly, I have been foolish and my error is very great.

Darby English Bible (DBY)

And Saul said, I have sinned: return, my son David; for I will no more do thee harm, because my life was precious in thine eyes this day: behold, I have acted foolishly, and have erred exceedingly.

Webster’s Bible (WBT)

Then said Saul, I have sinned: return, my son David: for I will no more do thee harm, because my soul was precious in thy eyes this day: behold I have played the fool, and have erred exceedingly.

World English Bible (WEB)

Then said Saul, I have sinned: return, my son David; for I will no more do you harm, because my life was precious in your eyes this day: behold, I have played the fool, and have erred exceedingly.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Saul saith, `I have sinned; turn back, my son David, for I do evil to thee no more, because that my soul hath been precious in thine eyes this day; lo, I have acted foolishly, and do err very greatly.’

1 சாமுவேல் 26:21 in English

appoluthu Savul: Naan Paavanjaெythaen; En Kumaaranaakiya Thaaveethae, Thirumpivaa; En Jeevan Intaiyathinam Un Paarvaikku Arumaiyaayirunthapatiyaal, Ini Unakku Oru Pollaappunjaெyyaen; Itho, Naan Mathiyattavanaay Makaa Periya Thappithanjaெythaen Entan.


Read Full Chapter : 1 Samuel 26