தமிழ்

3 John 1:5 in Tamil

3 யோவான் 1:5
பிரியமானவனே, நீ சகோதரருக்கும் அந்நியருக்கும் செய்கிற யாவற்றையும் உண்மையாய்ச் செய்கிறாய்.

3 John 1:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

Beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren, and to strangers;

American Standard Version (ASV)

Beloved, thou doest a faithful work in whatsoever thou doest toward them that are brethren and strangers withal;

Bible in Basic English (BBE)

My loved one, you are doing a good work in being kind to those brothers who come from other places;

Darby English Bible (DBY)

Beloved, thou doest faithfully [in] whatever thou mayest have wrought towards the brethren and that strangers,

World English Bible (WEB)

Beloved, you do a faithful work in whatever you accomplish for those who are brothers and strangers.

Young’s Literal Translation (YLT)

Beloved, faithfully dost thou do whatever thou mayest work to the brethren and to the strangers,

3 யோவான் 1:5 in English

piriyamaanavanae, Nee Sakothararukkum Anniyarukkum Seykira Yaavattaைyum Unnmaiyaaych Seykiraay.


Read Full Chapter : 3 John 1