தமிழ்

1 Corinthians 15:58 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 15:58
ஆகையால், எனக்குப் பிரியமான சகோதரரே, கர்த்தருக்குள் நீங்கள் படுகிற பிரயாசம் விருதாவாயிராதென்று அறிந்து, நீங்கள் உறுதிப்பட்டவர்களாயும், அசையாதவர்களாயும், கர்த்தருடைய கிரியையிலே எப்பொழுதும் பெருகுகிறவர்களாயும் இருப்பீர்களாக.

1 Corinthians 15:58 in Other Translations

King James Version (KJV)

Therefore, my beloved brethren, be ye stedfast, unmoveable, always abounding in the work of the Lord, forasmuch as ye know that your labour is not in vain in the Lord.

American Standard Version (ASV)

Wherefore, my beloved brethren, be ye stedfast, unmoveable, always abounding in the work of the Lord, forasmuch as ye know that your labor is not vain in the Lord.

Bible in Basic English (BBE)

For this cause, my dear brothers, be strong in purpose and unmoved, ever giving yourselves to the work of the Lord, because you are certain that your work is not without effect in the Lord.

Darby English Bible (DBY)

So then, my beloved brethren, be firm, immovable, abounding always in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in [the] Lord.

World English Bible (WEB)

Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the Lord’s work, because you know that your labor is not in vain in the Lord.

Young’s Literal Translation (YLT)

so that, my brethren beloved, become ye stedfast, unmovable, abounding in the work of the Lord at all times, knowing that your labour is not vain in the Lord.

1 கொரிந்தியர் 15:58 in English

aakaiyaal, Enakkup Piriyamaana Sakothararae, Karththarukkul Neengal Padukira Pirayaasam Viruthaavaayiraathentu Arinthu, Neengal Uruthippattavarkalaayum, Asaiyaathavarkalaayum, Karththarutaiya Kiriyaiyilae Eppoluthum Perukukiravarkalaayum Iruppeerkalaaka.


Read Full Chapter : 1 Corinthians 15