தமிழ்

Colossians 2:5 in Tamil

கொலோசேயர் 2:5
சரீரத்தின்படி நான் தூரமாயிருந்தும், ஆவியின்படி உங்களுடனேகூட இருந்து, உங்கள் ஒழுங்கையும், கிறிஸ்துவின்மேலுள்ள உங்கள் விசுவாசத்தின் உறுதியையும் பார்த்துச் சந்தோஷப்படுகிறேன்.

Colossians 2:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

For though I be absent in the flesh, yet am I with you in the spirit, joying and beholding your order, and the stedfastness of your faith in Christ.

American Standard Version (ASV)

For though I am absent in the flesh, yet am I with you in the spirit, joying and beholding your order, and the stedfastness of your faith in Christ.

Bible in Basic English (BBE)

For though I am not present in the flesh, still I am with you in the spirit, seeing with joy your order, and your unchanging faith in Christ.

Darby English Bible (DBY)

For if indeed in the flesh I am absent, yet I am with you in spirit, rejoicing and seeing your order, and the firmness of your faith in Christ.

World English Bible (WEB)

For though I am absent in the flesh, yet am I with you in the spirit, rejoicing and seeing your order, and the steadfastness of your faith in Christ.

Young’s Literal Translation (YLT)

for if even in the flesh I am absent — yet in the spirit I am with you, joying and beholding your order, and the stedfastness of your faith in regard to Christ;

கொலோசேயர் 2:5 in English

sareeraththinpati Naan Thooramaayirunthum, Aaviyinpati Ungaludanaekooda Irunthu, Ungal Olungaiyum, Kiristhuvinmaelulla Ungal Visuvaasaththin Uruthiyaiyum Paarththuch Santhoshappadukiraen.


Read Full Chapter : Colossians 2