தமிழ்

1 Corinthians 15:12 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 15:12
கிறிஸ்து மரித்தோரிலிருந்து எழுந்தாரென்று பிரசங்கிக்கப்பட்டிருக்க, மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதலில்லையென்று உங்களில் சிலர் எப்படிச் சொல்லலாம்?

1 Corinthians 15:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

Now if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead?

American Standard Version (ASV)

Now if Christ is preached that he hath been raised from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead?

Bible in Basic English (BBE)

Now if the good news says that Christ came back from the dead, how do some of you say that there is no coming back from the dead?

Darby English Bible (DBY)

Now if Christ is preached that he is raised from among [the] dead, how say some among you that there is not a resurrection of [those that are] dead?

World English Bible (WEB)

Now if Christ is preached, that he has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead?

Young’s Literal Translation (YLT)

And if Christ is preached, that out of the dead he hath risen, how say certain among you, that there is no rising again of dead persons?

1 கொரிந்தியர் 15:12 in English

kiristhu Mariththorilirunthu Elunthaarentu Pirasangikkappattirukka, Mariththorin Uyirththeluthalillaiyentu Ungalil Silar Eppatich Sollalaam?


Read Full Chapter : 1 Corinthians 15