தமிழ்

1 Corinthians 15:39 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 15:39
எல்லா மாம்சமும் ஒரே விதமான மாம்சமல்ல; மனுஷருடைய மாம்சம் வேறே, மிருகங்களுடைய மாம்சம் வேறே, மச்சங்களுடைய மாம்சம் வேறே, பறவைகளுடைய மாம்சம் வேறே.

1 Corinthians 15:39 in Other Translations

King James Version (KJV)

All flesh is not the same flesh: but there is one kind of flesh of men, another flesh of beasts, another of fishes, and another of birds.

American Standard Version (ASV)

All flesh is not the same flesh: but there is one `flesh’ of men, and another flesh of beasts, and another flesh of birds, and another of fishes.

Bible in Basic English (BBE)

All flesh is not the same flesh: but there is one flesh of men, another of beasts, another of birds, and another of fishes.

Darby English Bible (DBY)

Every flesh [is] not the same flesh, but one [is] of men, and another flesh of beasts, and another [flesh] of birds, and another of fishes.

World English Bible (WEB)

All flesh is not the same flesh, but there is one flesh of men, another flesh of animals, another of fish, and another of birds.

Young’s Literal Translation (YLT)

All flesh `is’ not the same flesh, but there is one flesh of men, and another flesh of beasts, and another of fishes, and another of birds;

1 கொரிந்தியர் 15:39 in English

ellaa Maamsamum Orae Vithamaana Maamsamalla; Manusharutaiya Maamsam Vaerae, Mirukangalutaiya Maamsam Vaerae, Machchangalutaiya Maamsam Vaerae, Paravaikalutaiya Maamsam Vaerae.


Read Full Chapter : 1 Corinthians 15