தமிழ்

1 Corinthians 15:28 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 15:28
சகலமும் அவருக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்கும்போது, தேவனே சகலத்திலும் சகலமுமாயிருப்பதற்கு, குமாரன் தாமும் தமக்குச் சகலத்தையும் கீழ்ப்படுத்தினவருக்குக் கீழ்ப்பட்டிருப்பார்.

1 Corinthians 15:28 in Other Translations

King James Version (KJV)

And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him that put all things under him, that God may be all in all.

American Standard Version (ASV)

And when all things have been subjected unto him, then shall the Son also himself be subjected to him that did subject all things unto him, that God may be all in all.

Bible in Basic English (BBE)

And when all things have been put under him, then will the Son himself be under him who put all things under him, so that God may be all in all.

Darby English Bible (DBY)

But when all things shall have been brought into subjection to him, then the Son also himself shall be placed in subjection to him who put all things in subjection to him, that God may be all in all.)

World English Bible (WEB)

When all things have been subjected to him, then the Son will also himself be subjected to him who subjected all things to him, that God may be all in all.

Young’s Literal Translation (YLT)

and when the all things may be subjected to him, then the Son also himself shall be subject to Him, who did subject to him the all things, that God may be the all in all.

1 கொரிந்தியர் 15:28 in English

sakalamum Avarukkuk Geelppattirukkumpothu, Thaevanae Sakalaththilum Sakalamumaayiruppatharku, Kumaaran Thaamum Thamakkuch Sakalaththaiyum Geelppaduththinavarukkuk Geelppattiruppaar.


Read Full Chapter : 1 Corinthians 15