தமிழ்

1 Corinthians 15:49 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 15:49
மேலும் மண்ணானவனுடைய சாயலை நாம் அணிந்திருக்கிறதுபோல, வானவருடைய சாயலையும் அணிந்துகொள்வோம்.

1 Corinthians 15:49 in Other Translations

King James Version (KJV)

And as we have borne the image of the earthy, we shall also bear the image of the heavenly.

American Standard Version (ASV)

And as we have borne the image of the earthy, we shall also bear the image of the heavenly.

Bible in Basic English (BBE)

And in the same way as we have taken on us the image of the man from the earth, so we will take on us the image of the one from heaven.

Darby English Bible (DBY)

And as we have borne the image of the [one] made of dust, we shall bear also the image of the heavenly [one].

World English Bible (WEB)

As we have borne the image of those made of dust, let’s{NU, TR read “we will” instead of “let’s”} also bear the image of the heavenly.

Young’s Literal Translation (YLT)

and, according as we did bear the image of the earthy, we shall bear also the image of the heavenly.

1 கொரிந்தியர் 15:49 in English

maelum Mannnnaanavanutaiya Saayalai Naam Anninthirukkirathupola, Vaanavarutaiya Saayalaiyum Anninthukolvom.


Read Full Chapter : 1 Corinthians 15