தமிழ்

1 Corinthians 15:54 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 15:54
அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமையையும், சாவுக்கேதுவாகிய இது சாவாமையையும் தரித்துக்கொள்ளும்போது, மரணம் ஜெயமாக விழுங்கப்பட்டது என்று எழுதியிருக்கிற வார்த்தை நிறைவேறும்.

1 Corinthians 15:54 in Other Translations

King James Version (KJV)

So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory.

American Standard Version (ASV)

But when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall come to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory.

Bible in Basic English (BBE)

But when this has taken place, then that which was said in the Writings will come true, Death is overcome by life.

Darby English Bible (DBY)

But when this corruptible shall have put on incorruptibility, and this mortal shall have put on immortality, then shall come to pass the word written: Death has been swallowed up in victory.

World English Bible (WEB)

But when this corruptible will have put on incorruption, and this mortal will have put on immortality, then what is written will happen: “Death is swallowed up in victory.”

Young’s Literal Translation (YLT)

and when this corruptible may have put on incorruption, and this mortal may have put on immortality, then shall be brought to pass the word that hath been written, `The Death was swallowed up — to victory;

1 கொரிந்தியர் 15:54 in English

alivullathaakiya Ithu Aliyaamaiyaiyum, Saavukkaethuvaakiya Ithu Saavaamaiyaiyum Thariththukkollumpothu, Maranam Jeyamaaka Vilungappattathu Entu Eluthiyirukkira Vaarththai Niraivaerum.


Read Full Chapter : 1 Corinthians 15