தமிழ்

1 Corinthians 15:29 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 15:29
மேலும் மரித்தோர் உயிர்த்தெழாவிட்டால், மரித்தவர்களுக்காக ஞானஸ்நானம் பெறுகிறவர்கள் என்ன செய்வார்கள்? மரித்தவர்களுக்காக ஏன் ஞானஸ்நானம் பெறுகிறார்கள்?

1 Corinthians 15:29 in Other Translations

King James Version (KJV)

Else what shall they do which are baptized for the dead, if the dead rise not at all? why are they then baptized for the dead?

American Standard Version (ASV)

Else what shall they do that are baptized for the dead? If the dead are not raised at all, why then are they baptized for them?

Bible in Basic English (BBE)

Again, what will they do who are given baptism for the dead? if the dead do not come back at all, why are people given baptism for them?

Darby English Bible (DBY)

Since what shall the baptised for the dead do if [those that are] dead rise not at all? why also are they baptised for them?

World English Bible (WEB)

Or else what will they do who are baptized for the dead? If the dead aren’t raised at all, why then are they baptized for the dead?

Young’s Literal Translation (YLT)

Seeing what shall they do who are baptized for the dead, if the dead do not rise at all? why also are they baptized for the dead?

1 கொரிந்தியர் 15:29 in English

maelum Mariththor Uyirththelaavittal, Mariththavarkalukkaaka Njaanasnaanam Perukiravarkal Enna Seyvaarkal? Mariththavarkalukkaaka Aen Njaanasnaanam Perukiraarkal?


Read Full Chapter : 1 Corinthians 15