தமிழ்

1 Corinthians 15:35 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 15:35
ஆகிலும், மரித்தோர் எப்படி எழுந்திருப்பார்கள், எப்படிப்பட்ட சரீரத்தோடே வருவார்களென்று ஒருவன் சொல்வானாகில்,

1 Corinthians 15:35 in Other Translations

King James Version (KJV)

But some man will say, How are the dead raised up? and with what body do they come?

American Standard Version (ASV)

But some one will say, How are the dead raised? and with what manner of body do they come?

Bible in Basic English (BBE)

But someone will say, How do the dead come back? and with what sort of body do they come?

Darby English Bible (DBY)

But some one will say, How are the dead raised? and with what body do they come?

World English Bible (WEB)

But someone will say, “How are the dead raised?” and, “With what kind of body do they come?”

Young’s Literal Translation (YLT)

But some one will say, `How do the dead rise?

1 கொரிந்தியர் 15:35 in English

aakilum, Mariththor Eppati Elunthiruppaarkal, Eppatippatta Sareeraththotae Varuvaarkalentu Oruvan Solvaanaakil,


Read Full Chapter : 1 Corinthians 15