தமிழ்

1 Corinthians 15:24 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 15:24
அதன்பின்பு முடிவு உண்டாகும்; அப்பொழுது அவர் சகல துரைத்தனத்தையும் சகல அதிகாரத்தையும் வல்லமையையும் பரிகரித்து, தேவனும் பிதாவுமாயிருக்கிறவருக்கு ராஜ்யத்தை ஒப்புக்கொடுப்பார்.

1 Corinthians 15:24 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then cometh the end, when he shall have delivered up the kingdom to God, even the Father; when he shall have put down all rule and all authority and power.

American Standard Version (ASV)

Then `cometh’ the end, when he shall deliver up the kingdom to God, even the Father; when he shall have abolished all rule and all authority and power.

Bible in Basic English (BBE)

Then comes the end, when he will give up the kingdom to God, even the Father; when he will have put an end to all rule and to all authority and power.

Darby English Bible (DBY)

Then the end, when he gives up the kingdom to him [who is] God and Father; when he shall have annulled all rule and all authority and power.

World English Bible (WEB)

Then the end comes, when he will deliver up the Kingdom to God, even the Father; when he will have abolished all rule and all authority and power.

Young’s Literal Translation (YLT)

then — the end, when he may deliver up the reign to God, even the Father, when he may have made useless all rule, and all authority and power —

1 கொரிந்தியர் 15:24 in English

athanpinpu Mutivu Unndaakum; Appoluthu Avar Sakala Thuraiththanaththaiyum Sakala Athikaaraththaiyum Vallamaiyaiyum Parikariththu, Thaevanum Pithaavumaayirukkiravarukku Raajyaththai Oppukkoduppaar.


Read Full Chapter : 1 Corinthians 15