தமிழ்

1 Timothy 6:15 in Tamil

1 தீமோத்தேயு 6:15
அந்தப் பிரசன்னமாகுதலை தேவன் தம்முடைய காலங்களில் வெளிப்படுத்துவார், அவரே நித்தியானந்தமுள்ள ஏக சக்கராதிபதியும், ராஜாதி ராஜாவும், கர்த்தாதி கர்த்தாவும்,

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 Timothy 6:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

Which in his times he shall shew, who is the blessed and only Potentate, the King of kings, and Lord of lords;

American Standard Version (ASV)

which in its own times he shall show, who is the blessed and only Potentate, the King of kings, and Lord of lords;

Bible in Basic English (BBE)

Which at the right time he will make clear, who is the eternal and only Ruler, King of kings, and Lord of lords;

Darby English Bible (DBY)

which in its own time the blessed and only Ruler shall shew, the King of those that reign, and Lord of those that exercise lordship;

World English Bible (WEB)

which in its own times he will show, who is the blessed and only Ruler, the King of kings, and Lord of lords;

Young’s Literal Translation (YLT)

which in His own times He shall shew — the blessed and only potentate, the King of the kings and Lord of the lords,

1 தீமோத்தேயு 6:15 in English

anthap Pirasannamaakuthalai Thaevan Thammutaiya Kaalangalil Velippaduththuvaar, Avarae Niththiyaananthamulla Aeka Sakkaraathipathiyum, Raajaathi Raajaavum, Karththaathi Karththaavum,


Read Full Chapter : 1 Timothy 6