தமிழ்

Ezra 7:12 in Tamil

எஸ்றா 7:12
ராஜாதிராஜாவாகிய அர்தசஷ்டா பரலோகத்தின் தேவனுடைய நியாயப்பிரமாணத்தைப் போதிக்கிற உத்தம வேதபாரகனாகிய எஸ்றா என்னும் ஆசாரியனுக்குப் பூரண சமாதானமுண்டாக வாழ்த்தி எழுதுகிறது என்னவென்றால்:

Ezra 7:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

Artaxerxes, king of kings, unto Ezra the priest, a scribe of the law of the God of heaven, perfect peace, and at such a time.

American Standard Version (ASV)

Artaxerxes, king of kings, unto Ezra the priest, the scribe of the law of the God of heaven, perfect and so forth.

Bible in Basic English (BBE)

Artaxerxes, king of kings, to Ezra the priest, scribe of the law of the God of heaven, all peace;

Darby English Bible (DBY)

Artaxerxes, king of kings, to Ezra the priest, an accomplished scribe of the law of the God of the heavens, and so forth.

Webster’s Bible (WBT)

Artaxerxes, king of kings, To Ezra the priest, a scribe of the law of the God of heaven, perfect peace, and at such a time.

World English Bible (WEB)

Artaxerxes, king of kings, to Ezra the priest, the scribe of the law of the God of heaven, perfect and so forth.

Young’s Literal Translation (YLT)

`Artaxerxes, king of kings, to Ezra the priest, a perfect scribe of the law of the God of heaven, and at such a time:

எஸ்றா 7:12 in English

raajaathiraajaavaakiya Arthasashdaa Paralokaththin Thaevanutaiya Niyaayappiramaanaththaip Pothikkira Uththama Vaethapaarakanaakiya Esraa Ennum Aasaariyanukkup Poorana Samaathaanamunndaaka Vaalththi Eluthukirathu Ennavental:


Read Full Chapter : Ezra 7