தமிழ்

1 Kings 4:24 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 4:24
நதிக்கு இப்புறத்தில் இருக்கிற திப்சாமுதற்கொண்டு ஆசாமட்டுமுள்ளவையெல்லாவற்றையும், நதிக்கு இப்புறத்திலுள்ள சகல ராஜாக்களையும் ஆண்டுவந்தான்; அவனைச் சுற்றி எங்கும் சமாதானமாயிருந்தது.

1 Kings 4:24 in Other Translations

King James Version (KJV)

For he had dominion over all the region on this side the river, from Tiphsah even to Azzah, over all the kings on this side the river: and he had peace on all sides round about him.

American Standard Version (ASV)

For he had dominion over all `the region’ on this side the River, from Tiphsah even to Gaza, over all the kings on this side the River: and he had peace on all sides round about him.

Bible in Basic English (BBE)

For he had authority over all the country on this side of the River, from Tiphsah to Gaza, over all the kings on this side of the River; and he had peace round him on every side.

Darby English Bible (DBY)

For he had dominion over all on this side the river, from Tiphsah as far as Gazah, over all the kings on this side the river; and he had peace on all sides round about.

Webster’s Bible (WBT)

For he had dominion over all the region on this side the river, from Tiphsah even to Azzah, over all the kings on this side of the river: and he had peace on all sides around him.

World English Bible (WEB)

For he had dominion over all [the region] on this side the River, from Tiphsah even to Gaza, over all the kings on this side the River: and he had peace on all sides round about him.

Young’s Literal Translation (YLT)

for he is ruling over all beyond the river, from Tiphsah and unto Gaza, over all the kings beyond the river, and he hath peace from all his servants round about.

1 இராஜாக்கள் 4:24 in English

nathikku Ippuraththil Irukkira Thipsaamutharkonndu Aasaamattumullavaiyellaavattaைyum, Nathikku Ippuraththilulla Sakala Raajaakkalaiyum Aannduvanthaan; Avanaich Sutti Engum Samaathaanamaayirunthathu.


Read Full Chapter : 1 Kings 4