தமிழ்

John 13:3 in Tamil

யோவான் 13:3
தம்முடைய கையில் பிதா எல்லாவற்றையும் ஒப்புக்கொடுத்தாரென்பதையும், தாம் தேவனிடத்திலிருந்து வந்ததையும், தேவனிடத்திற்குப் போகிறதையும் இயேசு அறிந்து;

John 13:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

Jesus knowing that the Father had given all things into his hands, and that he was come from God, and went to God;

American Standard Version (ASV)

`Jesus’, knowing that the Father had given all the things into his hands, and that he came forth from God, and goeth unto God,

Bible in Basic English (BBE)

Jesus, being conscious that the Father had put everything into his hands, and that he came from God and was going to God,

Darby English Bible (DBY)

[Jesus,] knowing that the Father had given him all things into his hands, and that he came out from God and was going to God,

World English Bible (WEB)

Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he came forth from God, and was going to God,

Young’s Literal Translation (YLT)

Jesus knowing that all things the Father hath given to him — into `his’ hands, and that from God he came forth, and unto God he goeth,

யோவான் 13:3 in English

thammutaiya Kaiyil Pithaa Ellaavattaைyum Oppukkoduththaarenpathaiyum, Thaam Thaevanidaththilirunthu Vanthathaiyum, Thaevanidaththirkup Pokirathaiyum Yesu Arinthu;


Read Full Chapter : John 13