தமிழ்

Acts 2:36 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 2:36
ஆகையினால், நீங்கள் சிலுவையில் அறைந்த இந்த இயேசுவையே தேவன் ஆண்டவரும் கிறிஸ்துவுமாக்கினாரென்று இஸ்ரவேல் குடும்பத்தார் யாவரும் நிச்சயமாய் அறியக்கடவர்கள் என்றான்.


அப்போஸ்தலர் 2:36 in English

aakaiyinaal, Neengal Siluvaiyil Araintha Intha Yesuvaiyae Thaevan Aanndavarum Kiristhuvumaakkinaarentu Isravael Kudumpaththaar Yaavarum Nichchayamaay Ariyakkadavarkal Entan.


Read Full Chapter : Acts 2