தமிழ்

Acts 2:24 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 2:24
தேவன் அவருடைய மரண உபாதிகளின் கட்டை அவிழ்த்து, அவரை எழுப்பினார்; அவர் மரணத்தினால் கட்டப்பட்டிருக்கக்கூடாதிருந்தது.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Acts 2:24 in Other Translations

King James Version (KJV)

Whom God hath raised up, having loosed the pains of death: because it was not possible that he should be holden of it.

American Standard Version (ASV)

whom God raised up, having loosed the pangs of death: because it was not possible that he should be holden of it.

Bible in Basic English (BBE)

But God gave him back to life, having made him free from the pains of death because it was not possible for him to be overcome by it.

Darby English Bible (DBY)

Whom God has raised up, having loosed the pains of death, inasmuch as it was not possible that he should be held by its power;

World English Bible (WEB)

whom God raised up, having freed him from the agony of death, because it was not possible that he should be held by it.

Young’s Literal Translation (YLT)

whom God did raise up, having loosed the pains of the death, because it was not possible for him to be held by it,

அப்போஸ்தலர் 2:24 in English

thaevan Avarutaiya Marana Upaathikalin Kattaை Avilththu, Avarai Eluppinaar; Avar Maranaththinaal Kattappattirukkakkoodaathirunthathu.


Read Full Chapter : Acts 2