தமிழ்

1 Thessalonians 1:10 in Tamil

1 தெசலோனிக்கேயர் 1:10
அவர் மரித்தோரிலிருந்தெழுப்பினவரும், இனிவரும் கோபாக்கினையினின்று நம்மை நீங்கலாக்கி இரட்சிக்கிறவருமாயிருக்கிற அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு பரலோகத்திலிருந்து வருவதை நீங்கள் எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறதையும், அறிவிக்கிறார்களே.

1 Thessalonians 1:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

And to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come.

American Standard Version (ASV)

and to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, `even’ Jesus, who delivereth us from the wrath to come.

Bible in Basic English (BBE)

Waiting for his Son from heaven, who came back from the dead, even Jesus, our Saviour from the wrath to come.

Darby English Bible (DBY)

and to await his Son from the heavens, whom he raised from among the dead, Jesus, our deliverer from the coming wrath.

World English Bible (WEB)

and to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead– Jesus, who delivers us from the wrath to come.

Young’s Literal Translation (YLT)

and to wait for His Son from the heavens, whom He did raise out of the dead — Jesus, who is rescuing us from the anger that is coming.

1 தெசலோனிக்கேயர் 1:10 in English

avar Mariththoriliruntheluppinavarum, Inivarum Kopaakkinaiyinintu Nammai Neengalaakki Iratchikkiravarumaayirukkira Avarutaiya Kumaaranaakiya Yesu Paralokaththilirunthu Varuvathai Neengal Ethirpaarththukkonntirukkirathaiyum, Arivikkiraarkalae.


Read Full Chapter : 1 Thessalonians 1