தமிழ்

1 Thessalonians 1:1 in Tamil

1 தெசலோனிக்கேயர் 1:1
பவுலும், சில்வானும், தீமோத்தேயும், பிதாவாகிய தேவனுக்குள்ளும் கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவுக்குள்ளும் இருக்கிற தெசலோனிக்கேயர் சபைக்கு எழுதுகிறதாவது: நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனாலும் கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்குக் கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக.

1 Thessalonians 1:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Paul, and Silvanus, and Timotheus, unto the church of the Thessalonians which is in God the Father and in the Lord Jesus Christ: Grace be unto you, and peace, from God our Father, and the Lord Jesus Christ.

American Standard Version (ASV)

Paul, and Silvanus, and Timothy, unto the church of the Thessalonians in God the Father and the Lord Jesus Christ: Grace to you and peace.

Bible in Basic English (BBE)

Paul and Silvanus and Timothy, to the church of the Thessalonians in God the Father and the Lord Jesus Christ: Grace to you and peace.

Darby English Bible (DBY)

Paul and Silvanus and Timotheus to the assembly of Thessalonians in God [the] Father and [the] Lord Jesus Christ. Grace to you and peace.

World English Bible (WEB)

Paul, Silvanus, and Timothy, to the assembly of the Thessalonians in God the Father and the Lord Jesus Christ: Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

Young’s Literal Translation (YLT)

Paul, and Silvanus, and Timotheus, to the assembly of Thessalonians in God the Father, and the Lord Jesus Christ: Grace to you, and peace, from God our Father, and the Lord Jesus Christ!

1 தெசலோனிக்கேயர் 1:1 in English

pavulum, Silvaanum, Theemoththaeyum, Pithaavaakiya Thaevanukkullum Karththaraakiya Yesukiristhuvukkullum Irukkira Thesalonikkaeyar Sapaikku Eluthukirathaavathu: Nammutaiya Pithaavaakiya Thaevanaalum Karththaraakiya Yesukiristhuvinaalum Ungalukkuk Kirupaiyum Samaathaanamum Unndaavathaaka.


Read Full Chapter : 1 Thessalonians 1