தமிழ்

Acts 16:1 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 16:1
அதன்பின்பு அவன் தெர்பைக்கும் லீஸ்திராவுக்கும் போனான் அங்கே தீமோத்தேயு என்னப்பட்ட ஒரு சீஷன் இருந்தான்; அவன் தாய் விசுவாசமுள்ள யூதஸ்திரீ, அவன் தகப்பன் கிரேக்கன்.

Acts 16:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then came he to Derbe and Lystra: and, behold, a certain disciple was there, named Timotheus, the son of a certain woman, which was a Jewess, and believed; but his father was a Greek:

American Standard Version (ASV)

And he came also to Derbe and to Lystra: and behold, a certain disciple was there, named Timothy, the son of a Jewess that believed; but his father was a Greek.

Bible in Basic English (BBE)

And he came to Derbe and Lystra: and there was a certain disciple there named Timothy, whose mother was one of the Jews of the faith, but his father was a Greek;

Darby English Bible (DBY)

And he came to Derbe and Lystra: and behold, a certain disciple was there, by name Timotheus, son of a Jewish believing woman, but [the] father a Greek,

World English Bible (WEB)

He came to Derbe and Lystra: and behold, a certain disciple was there, named Timothy, the son of a Jewess who believed; but his father was a Greek.

Young’s Literal Translation (YLT)

And he came to Derbe and Lystra, and lo, a certain disciple was there, by name Timotheus son of a certain woman, a believing Jewess, but of a father, a Greek,

அப்போஸ்தலர் 16:1 in English

athanpinpu Avan Therpaikkum Leesthiraavukkum Ponaan Angae Theemoththaeyu Ennappatta Oru Seeshan Irunthaan; Avan Thaay Visuvaasamulla Yoothasthiree, Avan Thakappan Kiraekkan.


Read Full Chapter : Acts 16