தமிழ்

Jude 1:1 in Tamil

யூதா 1:1
இயேசுகிறிஸ்துவினுடைய ஊழியக்காரனும், யாக்கோபினுடைய சகோதரனுமாயிருக்கிற யூதா, பிதாவாகிய தேவனாலே பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களும், இயேசுகிறிஸ்துவினாலே காக்கப்பட்டவர்களுமாகிய அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு எழுதுகிறதாவது:

Jude 1:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Jude, the servant of Jesus Christ, and brother of James, to them that are sanctified by God the Father, and preserved in Jesus Christ, and called:

American Standard Version (ASV)

Jude, a servant of Jesus Christ, and brother of James, to them that are called, beloved in God the Father, and kept for Jesus Christ:

Bible in Basic English (BBE)

Jude, a servant of Jesus Christ and the brother of James, to those of God’s selection who have been made holy by God the Father and are kept safe for Jesus Christ:

Darby English Bible (DBY)

Jude, bondman of Jesus Christ, and brother of James, to the called ones beloved in God [the] Father and preserved in Jesus Christ:

World English Bible (WEB)

Jude, a servant of Jesus Christ, and brother of James, to those who are called, sanctified by God the Father, and kept for Jesus Christ:

Young’s Literal Translation (YLT)

Judas, of Jesus Christ a servant, and brother of James, to those sanctified in God the Father, and in Jesus Christ kept — called,

யூதா 1:1 in English

Yesukiristhuvinutaiya Ooliyakkaaranum, Yaakkopinutaiya Sakotharanumaayirukkira Yoothaa, Pithaavaakiya Thaevanaalae Parisuththamaakkappattavarkalum, Yesukiristhuvinaalae Kaakkappattavarkalumaakiya Alaikkappattavarkalukku Eluthukirathaavathu:


Read Full Chapter : Jude 1