தமிழ்

1 Peter 1:2 in Tamil

1 பேதுரு 1:2
பிதாவாகிய தேவனுடைய முன்னறிவின்படியே, ஆவியானவரின் பரிசுத்தமாக்குதலினாலே, கீழ்ப்படிதலுக்கும் இயேசுகிறிஸ்துவினுடைய இரத்தந் தெளிக்கப்படுதலுக்கும் தெரிந்துகொள்ளப்பட்ட பரதேசிகளுக்கு எழுதுகிறதாவது: கிருபையும் சமாதானமும் உங்களுக்குப் பெருகக்கடவது.

1 Peter 1:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

Elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ: Grace unto you, and peace, be multiplied.

American Standard Version (ASV)

according to the foreknowledge of God the Father, in sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ: Grace to you and peace be multiplied.

Bible in Basic English (BBE)

Who, through the purpose of God, have been made holy by the Spirit, disciples of Jesus, made clean by his blood: May you have grace and peace in full measure.

Darby English Bible (DBY)

elect according to [the] foreknowledge of God [the] Father, by sanctification of [the] Spirit, unto [the] obedience and sprinkling of [the] blood of Jesus Christ: Grace to you and peace be multiplied.

World English Bible (WEB)

according to the foreknowledge of God the Father, in sanctification of the Spirit, that you may obey Jesus Christ and be sprinkled in his blood: Grace to you and peace be multiplied.

Young’s Literal Translation (YLT)

according to a foreknowledge of God the Father, in sanctification of the Spirit, to obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ: Grace to you and peace be multiplied!

1 பேதுரு 1:2 in English

pithaavaakiya Thaevanutaiya Munnarivinpatiyae, Aaviyaanavarin Parisuththamaakkuthalinaalae, Geelppatithalukkum Yesukiristhuvinutaiya Iraththan Thelikkappaduthalukkum Therinthukollappatta Parathaesikalukku Eluthukirathaavathu: Kirupaiyum Samaathaanamum Ungalukkup Perukakkadavathu.


Read Full Chapter : 1 Peter 1