தமிழ்

1 Peter 1:11 in Tamil

1 பேதுரு 1:11
தங்களிலுள்ள கிறிஸ்துவின் ஆவியானவர் கிறிஸ்துவுக்கு உண்டாகும் பாடுகளையும், அவைகளுக்குப் பின்வரும் மகிமைகளையும் முன்னறிவித்தபோது, இன்னகாலத்தைக் குறித்தாரென்பதையும், அந்தக் காலத்தின் விசேஷம் இன்னதென்பதையும் ஆராய்ந்தார்கள்.

1 Peter 1:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

Searching what, or what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify, when it testified beforehand the sufferings of Christ, and the glory that should follow.

American Standard Version (ASV)

searching what `time’ or what manner of time the Spirit of Christ which was in them did point unto, when it testified beforehand the sufferings of Christ, and the glories that should follow them.

Bible in Basic English (BBE)

Attempting to see what sort of time the Spirit of Christ which was in them was pointing to, when it gave witness to the pains which Christ would undergo and the glories which would come after them.

Darby English Bible (DBY)

searching what, or what manner of time, the Spirit of Christ which [was] in them pointed out, testifying before of the sufferings which [belonged] to Christ, and the glories after these.

World English Bible (WEB)

searching for who or what kind of time the Spirit of Christ, which was in them, pointed to, when he predicted the sufferings of Christ, and the glories that would follow them.

Young’s Literal Translation (YLT)

searching in regard to what or what manner of time the Spirit of Christ that was in them was manifesting, testifying beforehand the sufferings of Christ and the glory after these,

1 பேதுரு 1:11 in English

thangalilulla Kiristhuvin Aaviyaanavar Kiristhuvukku Unndaakum Paadukalaiyum, Avaikalukkup Pinvarum Makimaikalaiyum Munnariviththapothu, Innakaalaththaik Kuriththaarenpathaiyum, Anthak Kaalaththin Visesham Innathenpathaiyum Aaraaynthaarkal.


Read Full Chapter : 1 Peter 1