தமிழ்

Galatians 4:6 in Tamil

கலாத்தியர் 4:6
மேலும் நீங்கள் புத்திரராயிருக்கிறபடியினால், அப்பா, பிதாவே! என்று கூப்பிடத்தக்கதாக தேவன் தமது குமாரனுடைய ஆவியை உங்கள் இருதயங்களில் அனுப்பினார்.

Galatians 4:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba, Father.

American Standard Version (ASV)

And because ye are sons, God sent forth the Spirit of his Son into our hearts, crying, Abba, Father.

Bible in Basic English (BBE)

And because you are sons, God has sent out the Spirit of his Son into our hearts, saying, Abba, Father.

Darby English Bible (DBY)

But because ye are sons, God has sent out the Spirit of his Son into our hearts, crying, Abba, Father.

World English Bible (WEB)

And because you are children, God sent out the Spirit of his Son into your hearts, crying, “Abba,{Abba is a Greek spelling for the Chaldee word for “Father” or “Daddy” used in a familiar, respectful, and loving way.} Father!”

Young’s Literal Translation (YLT)

and because ye are sons, God did send forth the spirit of His Son into your hearts, crying, `Abba, Father!’

கலாத்தியர் 4:6 in English

maelum Neengal Puththiraraayirukkirapatiyinaal, Appaa, Pithaavae! Entu Kooppidaththakkathaaka Thaevan Thamathu Kumaaranutaiya Aaviyai Ungal Iruthayangalil Anuppinaar.


Read Full Chapter : Galatians 4