தமிழ்

Jeremiah 3:19 in Tamil

எரேமியா 3:19
நான் உன்னைப் பிள்ளைகளின் வரிசையிலே வைத்து, ஜனக்கூட்டங்களுக்குள்ளே நல்ல சுதந்தரமாகிய தேசத்தை உனக்குக் கொடுப்பது எப்படியென்று சொன்னேன்; ஆனாலும் நீ என்னை நோக்கி, என் பிதாவே என்று அழைப்பாய்; நீ என்னைவிட்டு விலகுவதில்லையென்று திரும்பவும் சொன்னேன்.

Jeremiah 3:19 in Other Translations

King James Version (KJV)

But I said, How shall I put thee among the children, and give thee a pleasant land, a goodly heritage of the hosts of nations? and I said, Thou shalt call me, My father; and shalt not turn away from me.

American Standard Version (ASV)

But I said, How I will put thee among the children, and give thee a pleasant land, a goodly heritage of the hosts of the nations! and I said, Ye shall call me My Father, and shall not turn away from following me.

Bible in Basic English (BBE)

But I said, How am I to put you among the children, and give you a desired land, a heritage of glory among the armies of the nations? and I said, You are to say to me, My father; and not be turned away from me.

Darby English Bible (DBY)

And as for me, I said, How shall I put thee among the children, and give thee the pleasant land, the goodly inheritance of the hosts of the nations? And I said, Thou shalt call me, My father; and shalt not turn away from following me.

World English Bible (WEB)

But I said, How I will put you among the children, and give you a pleasant land, a goodly heritage of the hosts of the nations! and I said, You shall call me My Father, and shall not turn away from following me.

Young’s Literal Translation (YLT)

And I have said, How do I put thee among the sons, And give to thee a desirable land, A beauteous inheritance of the hosts of nations, And I say, My father — ye do call to Me, And from after Me ye do not turn back.

எரேமியா 3:19 in English

naan Unnaip Pillaikalin Varisaiyilae Vaiththu, Janakkoottangalukkullae Nalla Suthantharamaakiya Thaesaththai Unakkuk Koduppathu Eppatiyentu Sonnaen; Aanaalum Nee Ennai Nnokki, En Pithaavae Entu Alaippaay; Nee Ennaivittu Vilakuvathillaiyentu Thirumpavum Sonnaen.


Read Full Chapter : Jeremiah 3