தமிழ்

Romans 5:5 in Tamil

ரோமர் 5:5
மேலும் நமக்கு அருளப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியினாலே தேவ அன்பு நம்முடைய இருதயங்களில் ஊற்றப்பட்டிருக்கிறபடியால், அந்த நம்பிக்கை நம்மை வெட்கப்படுத்தாது.

Romans 5:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

And hope maketh not ashamed; because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us.

American Standard Version (ASV)

and hope putteth not to shame; because the love of God hath been shed abroad in our hearts through the Holy Spirit which was given unto us.

Bible in Basic English (BBE)

And hope does not put to shame; because our hearts are full of the love of God through the Holy Spirit which is given to us.

Darby English Bible (DBY)

and hope does not make ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by [the] Holy Spirit which has been given to us:

World English Bible (WEB)

and hope doesn’t disappoint us, because God’s love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who was given to us.

Young’s Literal Translation (YLT)

and the hope doth not make ashamed, because the love of God hath been poured forth in our hearts through the Holy Spirit that hath been given to us.

ரோமர் 5:5 in English

maelum Namakku Arulappatta Parisuththa Aaviyinaalae Thaeva Anpu Nammutaiya Iruthayangalil Oottappattirukkirapatiyaal, Antha Nampikkai Nammai Vetkappaduththaathu.


Read Full Chapter : Romans 5