தமிழ்

Psalm 22:4 in Tamil

சங்கீதம் 22:4
எங்கள் பிதாக்கள் உம்மிடத்தில் நம்பிக்கை வைத்தார்கள்; நம்பின அவர்களை நீர் விடுவித்தீர்.

Psalm 22:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

Our fathers trusted in thee: they trusted, and thou didst deliver them.

American Standard Version (ASV)

Our fathers trusted in thee: They trusted, and thou didst deliver them.

Bible in Basic English (BBE)

Our fathers had faith in you: they had faith and you were their saviour.

Darby English Bible (DBY)

Our fathers confided in thee: they confided, and thou didst deliver them.

Webster’s Bible (WBT)

But thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel.

World English Bible (WEB)

Our fathers trusted in you. They trusted, and you delivered them.

Young’s Literal Translation (YLT)

In Thee did our fathers trust — they trusted, And Thou dost deliver them.

சங்கீதம் 22:4 in English

engal Pithaakkal Ummidaththil Nampikkai Vaiththaarkal; Nampina Avarkalai Neer Viduviththeer.


Read Full Chapter : Psalm 22