தமிழ்

Romans 5:20 in Tamil

ரோமர் 5:20
மேலும், மீறுதல் பெருகும்படிக்கு நியாயப்பிரமாணம் வந்தது; அப்படியிருந்தும், பாவம் பெருகின இடத்தில் கிருபை அதிகமாய்ப் பெருகிற்று.

Romans 5:20 in Other Translations

King James Version (KJV)

Moreover the law entered, that the offence might abound. But where sin abounded, grace did much more abound:

American Standard Version (ASV)

And the law came in besides, that the trespass might abound; but where sin abounded, grace did abound more exceedingly:

Bible in Basic English (BBE)

And the law came in addition, to make wrongdoing worse; but where there was much sin, there was much more grace:

Darby English Bible (DBY)

But law came in, in order that the offence might abound; but where sin abounded grace has overabounded,

World English Bible (WEB)

The law came in besides, that the trespass might abound; but where sin abounded, grace did abound more exceedingly;

Young’s Literal Translation (YLT)

And law came in, that the offence might abound, and where the sin did abound, the grace did overabound,

ரோமர் 5:20 in English

maelum, Meeruthal Perukumpatikku Niyaayappiramaanam Vanthathu; Appatiyirunthum, Paavam Perukina Idaththil Kirupai Athikamaayp Perukittu.


Read Full Chapter : Romans 5